Ρουσφέτια παντού...

...ακόμη και στα ερευνητικά προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Μονόπλευρες ευαισθησίες

Oι «ευαίσθητες αριστερές ψυχές» ξεσηκώθηκαν αμέσως για τον βομβαρδισμό των Δυτικών, ενώ δεν έγινε καμία διαμαρτυρία στην πρεσβεία της Ρωσίας που χρόνια τώρα βομβαρδίζει στην ίδια χώρα.