Η «προστασία» της φλόγας

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και η Ελληνική Αστυνομία κατάντησαν τη χώρα που εξήγαγε τη Δημοκρατία σε όλο τον κόσμο να εισάγει την κινεζική καταπίεση διά της πλαγίας.

Κατηγορούμενος ονόματι Χ.Ψ.Ω.

Η κατάσταση με την προστασία του ιδιωτικού βίου έχει καταντήσει τραγέλαφος. Με τις απαγορεύσεις βιντεοσκόπησης δημοσίων χώρων μέχρι την (ουσιαστικά) απόκρυψη δικαστικών αποφάσεων όλοι κάτι προσπαθούν να κρύψουν από τον κοινωνικό έλεγχο.