Μεταμέλεια και τιμωρία

Στο πλαίσιο του σωφρονισμού δίδονται οι άδειες, μπας και οι καταδικασθέντες κατανοήσουν τα καλά της κοινωνίας που ήθελαν να καταστρέψουν ή ακόμη και να νουθετήσουν τα τέκνα τους.

Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις

Η αβελτηρία της κυβέρνησης, όχι να αντιδράσει, ούτε να σχεδιάσει, αλλά έστω να ενημερώσει είναι κατ’ αρχάς μία από τις θεσμικές απρέπειες στις οποίες μας έχει συνηθίσει.