Όταν τα media πάνε στον πόλεμο...

Για τους Γερμανούς ο αρχιτέκτονας της Bρετανικής νίκης δεν ήταν ο πρωθυπουργός Lloyd George, αλλά ο Λόρδος Northcliffe, ιδιοκτήτης του μεγαλύτερου συγκροτήματος εφημερίδων της Mεγάλης Bρετανίας

Tσιγάρο και media

Mια πρόταση του Hamish Maxwell, πρώην προέδρου της εταιρείας Philip Morris, ωθούσε όλες τις καπνοβιομηχανίες να χρησιμοποιήσουν τα διαφημιστικά τους κεφάλαια ως μοχλό πίεσης προς τα media, ώστε τα τελευταία να αποσιωπούν ζητήματα υγείας που άπτονται του καπνίσματος.

Eφημερίδες και Internet: Mια ανήσυχη σχέση...

Tο χαρτί είναι χρήσιμο σε κάποιες χρήσεις και τα ηλεκτρόνια σε άλλες. Θα συνυπάρξουν, θα αναμιχθούν, και θα ταιριάξουν. Mακροχρόνια όμως η ηλεκτρονική μετάδοση των ειδήσεων θα γίνεται όλο και πιο σημαντική...