Τα παιδία εορτάζει...

Στις 6 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, κάποιοι δεν εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλεια ενός παιδιού. Αντιθέτως, γιορτάζουν! Οι πορείες γίνονται για να επαναληφθούν τα προηγούμενα κατορθώματά τους, δηλαδή η καταστροφή του κέντρου της Αθήνας εκείνες τις δύσκολες μέρες.

Η απαγορευμένη ηλικία

Υπό τον φόβο του «ηλικιακού ρατσισμού» οι νομοθέτες στην Καλιφόρνια απαγορεύουν την δημοσίευση του έτους γέννησης των ηθοποιών!

Πολιτική με 140 γράμματα

Όταν ένα Μέσο περιορίζει τον πολιτικό λόγο, για εξαιρετικά σύνθετα θέματα, στα 2 λεπτά τότε αντικειμενικώς ευνοείται αυτός που έχει να πει λιγότερα. Αυτός που θα πει τις πιο γαργαλιστικές ατάκες· που θα απλοποιήσει την πραγματικότητα σε βαθμό κατακρεούργησης της· που θα συμπυκνώσει τους φόβους σε διχαστικά συνθήματα του στιλ «Ή εμείς, ή αυτοί».