Πίστη και πανδημία

Από την αρχή της πανδημίας οι περισσότεροι ελλαδικοί μητροπολίτες ξεκίνησαν να κάνουν διαγωνισμό ανοησίας με τους «ψεκασμένους».

Προφάσεις εν αμαρτίαις

Ολα όσα είπε ο πρόεδρος των κλινικαρχών ακούγονται ως προφάσεις εν αμαρτίαις ή, όπως λέγεται στην καθομιλουμένη, «όποιος δεν θέλει να ζυμώσει τρεις μέρες δικαιολογείται».

Η ένατη εντολή

Ο ορθός λόγος δεν είναι στα ιερά κείμενα της Εκκλησίας, αλλά το «Ου ψευδομαρτυρήσεις» είναι η 9η εντολή.

Θέλει αρετή και τόλμη η αυτονομία

Ποιος θα αναλάβει να σχεδιάσει «την αναβάθμιση των μέτρων ασφάλειας των πανεπιστημίων» και την «περαιτέρω εξειδίκευσή τους αναφορικά με τη μορφή και τον τρόπο εφαρμογής τους»;