Παιδεία για ψήφους

Λένε ότι η αγορά σπαταλά με στόχο το κέρδος. Σε αντίθεση, προφανώς, με την κεντρικώς σχεδιαζόμενη Νομική Σχολή Πατρών.

Το μισογεμάτο ποτήρι...

Ενώ ο κόσμος προοδεύει ταχύτατα, οι άνθρωποι γίνονται όλο και πιο απαισιόδοξοι. Αυτό οφείλεται και στη διανόηση: «Οσο πιο προοδευτικός θεωρείται ένας διανοούμενος τόσο περισσότερο μισεί την πρόοδο».

Διά βίου μάθηση της Δημοκρατίας

Και η πολιτική αλλάζει ταχύτατα, και η Δημοκρατία αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις, και οι κανόνες συμβίωσης από την επέλαση των νέων τεχνολογιών πρέπει διαρκώς να αλλάζουν.