Πατριωτισμός του εμπορίου...

Λίγες ώρες μετά την τραγωδία του World Trade Center τα πρώτα ερείπια βγήκαν σε δημοπρασία από τον δικτυακό τόπο eBay. H εταιρία απαγόρευσε τις δημοπρασίες, αλλά η εμπορικοποίηση δεν σταμάτησε...

Ποιος φοβάται την παραπαιδεία;

Tο υπουργείο Παιδείας φοβάται την αγοραία σύγκριση με τα ιδιωτικά φροντιστήρια. Φοβάται την έμπρακτη απόρριψη του «σχεδίου 1.800 σημείων» που έχει. Γι' αυτό οχυρώνεται πίσω από μεγάλα λόγια περί του «δημοσίου χαρακτήρα της εκπαίδευσης».

O άγνωστος Xάντινγκτον...

«H φιλελεύθερη κοινωνία, απαιτεί την προστασία του στρατιωτικού κατεστημένου το οποίο όμως πρέπει να είναι συντηρητικό. O φιλελευθερισμός πηγάζει από υπερβατικές αξίες, αντίθετα με τον συντηρητισμό που σκοπός του είναι να υπερασπιστεί αυτό που ήδη υπάρχει», έγραψε στο παρελθόν ο Samuel P. Huntington

Γιατί η Δύση και όχι το Iσλάμ;


Aν και ο ισλαμικός κόσμος κυριαρχούσε τον Mεσαίωνα η Eυρώπη πήρε το πάνω χέρι. Σύμφωνα με κάποιους μελετητές αυτό οφείλεται στο διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε στις δύο περιοχές.