Η βρώμικη έξοδος

... αποτέλεσμα της λεβέντικης διαπραγμάτευσης που κατέληγε «θα μας τα δώσουν, δεν τους συμφέρει να μη μας τα δώσουν».

Τα προβλήματα της ισότητας

Αν η ισότητα στις κοινωνίες ήταν φυσική, δεν θα χρειαζόταν ούτε κράτος πρόνοιας, ούτε «αναδιανομή πλούτου, κοινωνική προστασία, στήριξη των μικρών απέναντι στους μεγάλους, των ανίσχυρων απέναντι στους ισχυρούς».

Παρδαλή πολυνομία

Αν κάποιος θέλει να δει την πολυνομία του ελληνικού κράτους δεν έχει παρά να προσέξει τις πινακίδες των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους δρόμους.