Χαρτοκοπτική με τους δήμους

Ετσι προχωράμε από «μεγάλο σχέδιο» σε «μεγαλύτερο σχέδιο» για την αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και από μικρές ρουσφετολογικές διευθετήσεις σε ακόμη μικρότερες.

Ο υιός και ο εγγονός

Είναι πολύ χυδαία η χρήση των διπλών μέτρων και σταθμών που χρησιμοποιεί αυτή η Αριστερά σε ό,τι αφορά τους δικούς της και τους αντιπάλους της.

Υποψήφιοι με προνόμια

Οι βουλευτές που είναι υποψήφιοι ευρωβουλευτές έχουν πληρωμένα γραφεία, προσωπικό, αυτοκίνητα, τηλέφωνα κ.λπ. προνόμια που δεν έχουν οι υπόλοιποι.