Νέα εποχή, νέες προκλήσεις

Aκόμη κι αν κερδηθεί το στοίχημα της αποκομματικοποίησης των θέσεων ευθύνης η νέα εποχή ηλεκτρονικής δικτύωσης έχει άλλες προκλήσεις που πρέπει να συζητηθούν και να αντιμετωπιστούν.

Kαταρρίψατε τα blogs;

Η γνωμοδότηση Σανιδά θα παραμείνει ως μνημείο σύγχυσης μιας κοινωνίας και των θεσμικών της εκφράσεων που προσπαθούν να βρουν δρόμο στα νέα δεδομένα της παγκόσμιας επικοινωνίας.

Περιμένοντας το παρελθόν...

Αντί να περιμένουμε το δίκτυο σχολικών βιβλιοθηκών, μήπως πρέπει να κάνουμε μία μεγάλη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη που θα έχουν πρόσβαση όλοι οι μαθητές και όλοι οι πολίτες;