Ελεύθερος να διαλέξεις

Η ελεύθερη αγορά δεν αποκλείει να υπάρχουν κακά προϊόντα ή υπηρεσίες, αλλά επιτρέπει στον καταναλωτή να επιλέγει τα καλύτερα προϊόντα και τις καλύτερες υπηρεσίες. Δεν φέρνει τον παράδεισο σε κάποια οικονομική δραστηριότητα, αλλά αποκλείει την αναγκαστική κόλαση του μονοπωλίου.

Δόξαζε και μη ερεύνα

Οι πρόεδροι των ερευνητικών κέντρων που διορίζονται από τον υπουργό ανάπτυξης, δοξάζουν τον υπουργό με πληρωμένη καταχώρηση για το νομοθετικό του έργο.