Δόξαζε και μη ερεύνα

Οι πρόεδροι των ερευνητικών κέντρων που διορίζονται από τον υπουργό ανάπτυξης, δοξάζουν τον υπουργό με πληρωμένη καταχώρηση για το νομοθετικό του έργο.