Δώστε τους νόμους στο λαό...

Σήμερα το Εθνικό Τυπογραφείο επιτρέπει σε κάθε Έλληνα πολίτη να βλέπει δωρεάν τους νόμους στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή, αλλά δεν του επιτρέπει να τους... τυπώσει.

Η πληροφορική μας υπανάπτυξη...

Ας εξαγγέλλει ο πρωθυπουργός ό,τι θέλει περί πληροφορικής κοινωνίας στην Ελλάδα. Το παιγνίδι δεν παίζεται στο Βελλίδιο. Παίζεται στη Λεωφόρο Κηφισίας κι αν κάποιος δεν τραβήξει αυτιά εκεί, και αυτές οι εξαγγελίες θα πάνε όπου και οι προηγούμενες των προηγούμενων.

Η ηλεκτρονική πρόκληση

Η εθνική στρατηγική μας στα Βαλκάνια υπονομεύεται από ένα link, το οποίο οδηγούσε σε ένα άλλο link και το οποίο με τη σειρά του οδηγούσε σε ένα άλλο link κ.ο.κ. Άτιμο Internet!

Ηλεκτρονική διαφάνεια

Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν κάθε υπουργείο και κάθε δημόσιος οργανισμός δημοσιοποιούσε διά του Διαδικτύου όλες τις συμβάσεις και τις πράξεις του (διορισμούς, μετατάξεις κ.λπ.) ώστε να είναι προσιτά σε κάθε Έλληνα πολίτη;