Η κληρονομιά ενός ηγέτη

Η Ελλάδα ήταν τυχερή να έχει διορατικούς ηγέτες. Οι επιτυχίες τους όμως ήταν και αποτυχίες μιας κοινωνίας, που βολεύτηκε και αντί να φτιάξει θεσμούς που λύνουν προβλήτα, ψάχνει για πολιτικούς που θα αλλάξουν τη χώρα χωρίς να αλλάξουμε εμείς.

Ο πολιτικός κατακερματισμός

Οι συγκυβερνήσεις είναι το εποικοδόμημα. Το οικοδόμημα της Δημοκρατίας είναι η κοινωνία, αυτή που κατακερματίζεται από την ανάδυση των σύγχρονων τεχνολογιών.