Η κληρονομιά ενός ηγέτη

Η Ελλάδα ήταν τυχερή να έχει διορατικούς ηγέτες. Οι επιτυχίες τους όμως ήταν και αποτυχίες μιας κοινωνίας, που βολεύτηκε και αντί να φτιάξει θεσμούς που λύνουν προβλήτα, ψάχνει για πολιτικούς που θα αλλάξουν τη χώρα χωρίς να αλλάξουμε εμείς.

Ο πολιτικός κατακερματισμός

Οι συγκυβερνήσεις είναι το εποικοδόμημα. Το οικοδόμημα της Δημοκρατίας είναι η κοινωνία, αυτή που κατακερματίζεται από την ανάδυση των σύγχρονων τεχνολογιών.

Το παλιό αίτημα της ανανέωσης

 

 

Γ. Θεοτοκάς: «όποιος λαός κλείστηκε στον εαυτό του, αποκτηνώθηκε και στέρεψε, ότι τα μόνα αποτελέσματα κάθε τοπικής αποκλειστικότητας είναι βλοσυρότητα (...) και αποχαύνωση ενώ (...) οι διασταυρώσεις των επιδράσεων ανανεώνουν και γονιμοποιούν απεριόριστα τους εθνικούς χαρακτήρες...»