Σύνταγμα και οικονομική ελευθερία

Το Σύνταγμα δεν φτιάχτηκε για να περιορίζει το άτομο. Αυτό έτσι κι αλλιώς το κάνουν οι απλοί νόμοι. Το Σύνταγμα είναι η εγγύηση ότι η επιβολή της θέλησης της πλειοψηφίας στο άτομο δεν είναι ανεξέλεγκτη.

Το αίνιγμα της πολιτικής κυριαρχίας

Ο κ. Γιάννης Λούλης προσπαθεί με το βιβλίο του «Πολιτική κυριαρχία. Πώς κερδίζεται, πώς χάνεται» να βρει εκείνα τα χαρακτηριστικά των πολιτικών προτάσεων που εξασφαλίζουν μακρά διακυβέρνηση ενός κόμματος.

Η αυτοαναφορική αναθεώρηση

Αν φυλλομετρήσει κάποιος το νέο βιβλίο του κ. Ιωάννη Βαρβιτσιώτη «Η Αναγκαία Αναθεώρηση», θα διαπιστώσει ότι η πολυσυζητημένη αναθεώρηση είναι και η πιο αυτοαναφορική για το πολιτικό σύστημα.

Η έξυπνη Ελλάδα

Κομβικό ζήτημα για κάθε χώρα είναι η διαχείριση της γνώσης. Η Άννα Διαμαντοπούλου ορθώς θέτει ως νέο εθνικό στόχο την ουσιαστική ένταξη της Ελλάδος στον πυρήνα των προωθημένων στην κοινωνία της γνώσης χωρών μέχρι το 2020.