Το βασικό κριτήριο της προόδου

Ναι, η πρόοδος δημιουργεί προβλήματα. Αλλά δεν συγκρίνονται με τα προβλήματα που είχε ο προ της βιομηχανικής εποχής κόσμος. Τουλάχιστον τώρα ζούμε αρκετά και προλαβαίνουμε να σκεφθούμε τα προβλήματα.

Ποιος σκάβει τους δρόμους;

Στους δρόμους βλέπουμε καταστάσεις πρώιμου καπιταλισμού. Ιδιωτικά συμφέροντα ξεσχίζουν δημόσιες υποδομές χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανένα, και πιθανώς χωρίς να πληρώνουν τίποτε.

Υποχονδριακοί στο χειρουργείο

Υπάρχει ένας «οικολογικός ταλιμπανισμός» που επιχειρεί να απαξιώσει κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, ακόμη κι εκείνες που έχουν στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.