Θεός και φυσική

Stephen Hawking: H φυσική είναι το αντίθετο του μυστικισμού. H φυσική στοχεύει να βρει ένα λογικό μοντέλο του σύμπαντος και ο μυστικισμός στοχεύει να το περιγράψει ως μυστήριο.