Γενικά

Infotopia

on . Posted in Γενικά

Intellectual property and future Information society

H λογιστική της γνώσης

on . Posted in Γενικά

Η πληροφορία δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί, δεν μπορεί να εμφανιστεί στους ισολογισμούς των εταιριών. H λογιστική είναι δέσμια της βιομηχανικής κοινωνίας, ενώ οι επιχειρήσεις μπαίνουν στην πληροφορική εποχή.