Γενικά

Τα μυστήρια της δωρεάν πληροφορίας

on . Posted in Γενικά

Βαδίζουμε λοιπόν σε ένα ιδιότυπο «σοσιαλισμό της γνώσης», όπου ο καθένας θα προσφέρει σύμφωνα με τις δυνατότητές του και θα παίρνει σύμφωνα με τις ανάγκες του;

Η άλογη ιδιοκτησία

on . Posted in Γενικά

Το υλικό που συγκεντρώνει το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο είναι πολύτιμο. Τόσο πολύτιμο που πρέπει να εφεύρουμε τρόπους για να χρησιμοποιηθεί, όσο το δυνατόν περισσότερο. Πρέπει να το παραδώσουμε χωρίς εμπόδια στη νέα γενιά.

Η φανταστική ιδιοκτησία

on . Posted in Γενικά

Η κοινοκτημοσύνη της γνώσης δημιουργεί μακροπρόθεσμα πρόοδο και όχι η περίφραξή της πληροφορίας με συστήματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Chomsky dot com;

on . Posted in Γενικά

Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας στο πνευματικό έργο των ακτιβιστών είναι μια ανόητη πρακτική, αφού έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο τους που είναι η όσο το δυνατόν ευρύτερη διασπορά του μηνύματός τους.

Η εμπορική λογοκρισία

on . Posted in Γενικά

Μπορεί η «2004 Α.Ε.» να μην έχει χιούμορ, εισάγει όμως νέα λογοκριτικά ήθη στον τόπο μας και συγκεκριμένα την «εμπορική λογοκρισία», που είναι κοινός τόπος στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες