Εικόνα-ήχος

«Warner Bros» κατά 15χρονων

on . Posted in Εικόνα-ήχος

Οι νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν γίνει μια αναίσχυντη προσοδοθηρία σε βάρος της κοινής μας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα κουρέλια τραγουδάνε (ακόμα)...

on . Posted in Εικόνα-ήχος

Αυτή τη στιγμή μαίνεται ένας υπόγειος πόλεμος κατά των χρηστών πνευματικών έργων από αδηφάγες εταιρείες που προσπαθούν να βγάλουν από τη μύγα ξίγκι. Ποινικοποιούν κάθε χρήση πνευματικών έργων, σ' αυτή τη φάση για να δώσουν το παράδειγμα κι αργότερα για να πληρώνονται.

Ποια πειρατεία είναι κλοπή;

on . Posted in Εικόνα-ήχος

Η ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και δημόσιας περιουσίας ανατρέπεται προς όφελος των μεσαζόντων εταιριών.

Το παραμύθι της πειρατείας

on . Posted in Εικόνα-ήχος

Κάθε λίγο και λιγάκι που η ζωή ή η τεχνολογία αρχίζει να απειλεί τα συμφέροντα των πολυεθνικών που διαχειρίζονται την μουσική κληρονομιά του κόσμου, τα στελέχη των εταιριών αυτών αρχίζουν να σκούζουν το γνωστό παραμύθι της πειρατείας.