Παιδεία

Λεφτά για την Παιδεία;

on . Posted in Παιδεία

Δεν υπάρχει λόγος να δαπανάμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα στην «Ολυμπιακή», όταν δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε τους δασκάλους.

Η Παιδεία και η γεωγραφία

on . Posted in Παιδεία

Ενώ όλος ο κόσμος συζητά για την Παιδεία, εμείς κολλήσαμε στη γεωγραφία. Αντί να συζητάμε την αποκέντρωση, καβγαδίζουμε για το ποιο μοντέλο συγκέντρωσης είναι καλύτερο.

Του συγκεντρωτισμού μύρια έπονται

on . Posted in Παιδεία

Ενα παλιό ρητό στην πληροφορική λέει: «Αν όλα αποτύχουν, ανοίξτε το εγχειρίδιο χρήσης». Σε μας που στην παιδεία χρόνια τώρα όλα αποτυγχάνουν, γιατί δεν δοκιμάζουμε να κάνουμε ό,τι και στο εξωτερικό;

Τα άνω - κάτω της Παιδείας...

on . Posted in Παιδεία

Το πρόβλημα που πρέπει να μας απασχολεί είναι αν η εκπαίδευση μπορεί να γίνει όχημα κοινωνικής κινητικότητας. Όχι από πάνω προς τα κάτω, αλλά απο κάτω προς τα πάνω...

Παιδεία στα τυφλά...

on . Posted in Παιδεία

Η αξιολόγηση, παρά τα θρυλούμενα, δεν είναι πρωτίστως μέθοδος επιβράβευσης ή τιμωρίας. Είναι κυρίως διαδικασία χαρτογράφησης των προβλημάτων.

Το «δημοκρατικό δέκα»

on . Posted in Παιδεία

Τα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα παράγουν πληθωριστικά πτυχία, τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν καμιά πραγματική αξία.

Ο ατέρμων διάλογος

on . Posted in Παιδεία

Είναι καλός, άγιος και δημοκρατικός ο διάλογος. Με την προϋπόθεση ότι όλοι οι διαλεγόμενοι μιλούν την ίδια γλώσσα.

Αριστερό λέγειν και πράττειν

on . Posted in Παιδεία

Με αριστερά λόγια χτίζονται φαντασιακά ανώγια και κατώγια. Η δημόσια και χωρίς αποκλεισμούς Παιδεία θέλει λιγότερα συνθήματα και πιο πολύ δουλειά.

Γηράσκουν μη διδασκόμενοι

on . Posted in Παιδεία

Αυτό που αναδεικνύουν οι φοιτητικές κινητοποιήσεις είναι ότι, σε επίπεδο εκπροσώπησης, εμφανίζεται μια γενιά αντίγραφο των γονιών της.

Εις μνήμην της μεταρρύθμισης

on . Posted in Παιδεία

Η κυβέρνηση θέλησε να κάνει το σωστό στην Παιδεία αλλά χωρίς να το μάθει κανείς, ειδικά τα αντιδραστικά σχήματα που διαφεντεύουν τα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Οι ξύλινες πρακτικές

on . Posted in Παιδεία

Το μεγαλύτερο όφελος από την μείωση του κρατικού τομέα είναι πως θα μειωθούν τα εμφράγματα στο κέντρο της Αθήνας.

Το ΑΕΙ του γείτονα...

on . Posted in Παιδεία

Κανονικά, οι πανεπιστημιακοί έπρεπε να πρωτοστατούν στους αγώνες για την ίδρυση μη κερδοσκοπικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Τα της Εκκλησίας στην Εκκλησία...

on . Posted in Παιδεία

Η Εκκλησία της Ελλάδος είναι ένας μεγάλος και πλούσιος οργανισμός. Πρέπει να έχει τις δικές της ιερατικές σχολές. Ας τις κάνει. Πρέπει όμως, να ανήκουν στην Εκκλησία, να τις διαχειρίζεται η Εκκλησία, να χρηματοδοτούνται από την Εκκλησία.