Δεν τη σκιάζει μηχανοργάνωση καμιά...

on . Posted in Ελλάδα


Υποτίθεται η μηχανοργάνωση του Δημοσίου θα λύσει πολλά προβλήματα. θα εξοικονομήσει πόρους, εργατοώρες και θα μειώσει την ταλαιπωρία με το πήγαινε-έλα στα γκισέ διάφορων κρατικών οργανισμών. Δεν είναι μια ατεκμηρίωτη υπόθεση· αυτό γίνεται σ’ όλο τον κόσμο. Πλην Ελλάδος. Την εγχώρια γραφειοκρατία δεν την σκιάζει μηχανοργάνωση καμιά. Με χαρτί διογκώθηκε, στο χαρτί επιμένει. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση που περιγράφει συμβεβλημένος με τον νέο ασφαλιστικό φορέα ΕΟΠΥΥ ο ιατρός Π.Κ.

«Οταν αρχίσαμε να δουλεύουμε», γράφει στην επιστολή του, «με τον νέο φορέα (1/1/2012) μάς είπαν ότι για την πληρωμή μας, θα γίνεται ό,τι γινόταν πριν με το Δημόσιο (ΟΠΑΔ). Δηλαδή θα καταθέτουμε ανά μήνα λίστες των εξετασθέντων με τα στοιχεία τους εις τριπλούν, ατομικά δελτία εξέτασης με τα στοιχεία και την υπογραφή του εξετασθέντος και μία αίτηση. Επιπλέον, μας ζήτησαν, στην αρχή κάθε εβδομάδας να στέλνουμε ένα e-mail στον ΕΟΠΥΥ, με τη λίστα των εξετασθέντων της προηγούμενης εβδομάδας. Τέλος, στην αρχή κάθε μήνα θα έπρεπε να στέλνουμε και ένα e-mail με τη συγκεντρωτική λίστα του προηγούμενου μήνα (δηλαδή αυτή που θα καταθέταμε μετά εις τριπλούν).

»Αρχές Φεβρουαρίου μάς είπαν ότι δεν χρειάζονται πλέον τα e-mail. Για κάθε έναν που εξετάζουμε όμως, πρέπει πλέον να μπαίνουμε στο σύστημα e-diagnosis (ιστοσελίδα όπου γράφουμε τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά) και να καταχωρούμε εκεί ηλεκτρονικά την επίσκεψη.

Ετσι ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε τον Φεβρουάριο. Στις 10/3 όμως έχουμε νέα οδηγία: πρέπει να εγγραφούμε στο e-ΔΑΠΥ (Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας) και να κάνουμε και εκεί ηλεκτρονική καταγραφή των περιστατικών Γι’ αυτή την εγγραφή, έπρεπε να κάνουμε πρώτα ηλεκτρονική προεγγραφή, να την τυπώσουμε και να την πάμε αυτοπροσώπως στο υποκατάστημα του ΕΟΠΥΥ. Εκεί βάσει αυτής μας έδωσαν ένα κλειδάριθμο, με τον οποίο ολοκληρώσαμε την εγγραφή στο “e-ΔΑΠΥ”. Με ένα “απλό” σύστημα, με οδηγίες μόλις 38 σελίδες σε pdf, κάνω την καταγραφή.

»Σε αυτό το σημείο αρχίζει η κωμωδία! Ολοκληρώνοντας την καταγραφή του κάθε μήνα, πρέπει να κάνουμε κλικ στην “αίτηση υποβολής”. Αμέσως ανοίγει μια καρτέλα, που ονομάζεται “αποδεικτικό υποβολής”. Αυτό πρέπει να εκτυπωθεί και να κατατεθεί μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα στον ΕΟΠΥΥ. Εκεί ενώ μέχρι πρότινος η κατάθεση γινόταν κατευθείαν στο πρωτόκολλο, τώρα πρέπει πρώτα να πάμε σε άλλο υπάλληλο να παραδώσουμε το «αποδεικτικό υποβολής» και να πάρουμε ένα. «αποδεικτικό παραλαβής» (του «αποδεικτικού υποβολής» εννοείται)! Μετά γίνεται η τελική κατάθεση στο πρωτόκολλο μαζί με αντίγραφο του «αποδεικτικού παραλαβής».

Αντί επιλόγου, αναφέρω ότι στην πρώτη κατάθεση που κάναμε, έπρεπε να προσκομίσουμε: τις προηγούμενες συμβάσεις μας με ταμεία (που ήδη είχαν). Εκτυπωμένο το e-mail που τους στείλαμε για να συμβληθούμε (που σε αυτούς το στείλαμε και βάσει αυτού μπήκαμε στις λίστες τους). Υπεύθυνη δήλωση ότι, δεν εργαζόμαστε σε μόνιμη θέση του φορέα, όπως τα ιατρεία του ΕΟΠΥΥ -πρώην ΙΚΑ- (δηλαδή αυτοί ούτε ήξεραν ούτε μπορούσαν να ελέγξουν, αν μας έχουν προσλάβει σε άλλη θέση)».

Τελικώς το ερώτημα είναι ένα: υπάρχει σωτηρία με αυτό το Δημόσιο;

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Καθημερινή» στις 23.3.2012