Ο εκδημοκρατισμός της δημόσιας πληροφορίας

on . Posted in Ελλάδα


Ένα μεγάλο βήμα εκδημοκρατισμού της δημόσιας πληροφορίας ανακοίνωσε χθες, ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος. Ο παραλογισμός που ίσχυε σχετικά με το Εθνικό Τυπογραφείο, να πουλά δηλαδή τους νόμους ηλεκτρονικά, έπαψε να ισχύει.

Γράφαμε παλιότερα επί του θέματος: «Αν Έλλην πολίτης θέλει να μάθει τους νόμους και τα διατάγματα του κράτους πρέπει να πληρώσει 1.479, 45 ευρώ (ή για να γίνει πιο κατανοητό 504.122 δρχ.) ετησίως! Προσοχή: Δεν μιλάμε για έντυπα ΦΕΚ (τα οποία έχουν κόστος χαρτιού εκτύπωσης κ.λπ.) αλλά για ηλεκτρονικά αντίγραφα, των οποίων το κόστος είναι μηδέν...

Εκτός από αντισυνταγματική η πολιτική του Εθνικού τυπογραφείου είναι και παράλογη. "Αγνοια νόμου δεν συγχωρείται", αλλά για να μάθει κάποιος τον νόμο πρέπει να πληρώνει 1.479, 45 ευρώ! Άρα μόνον οι έχοντες και κατέχοντες μπορούν να είναι νομιμόφρονες.» («Απογευματινή» 6.3.2002 και «Απογευματινή» 6.4.2004 και «Απογευματινή» 15.11.2005)

Αυτόν τον παραλογισμό κατήργησε χθες (και μπράβο του!) ο κ. Παυλόπουλος. Χθες, ανακοίνωσε συγκεκριμένα ότι «πέρα από την κωδικοποίηση της νομοθεσίας και τον εκσυγχρονισμό της και τη χρηστική διαμόρφωση των τευχών της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθιερώνεται πλέον, μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η ελεύθερη πρόσβαση του πολίτη διά του Διαδικτύου, στα τεύχη αυτά. Επιπλέον, διαμορφώνονται οι συνθήκες ώστε η εξυπηρέτηση αυτή να επεκτείνεται στο μέλλον ανάλογα με την εξέλιξη της τεχνολογίας.»

Έτσι έπρεπε κι έτσι έπραξε...

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Απογευματινή» στις 11.1.2006