Όταν τα media πάνε στον πόλεμο...

Για τους Γερμανούς ο αρχιτέκτονας της Bρετανικής νίκης δεν ήταν ο πρωθυπουργός Lloyd George, αλλά ο Λόρδος Northcliffe, ιδιοκτήτης του μεγαλύτερου συγκροτήματος εφημερίδων της Mεγάλης Bρετανίας