Το τελευταίο καταφύγιο

Τι σόι εθνικά μυστικά κρύβονται στις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας που ήταν γνωστή (εγκρίθηκε από τη Βουλή) και το μόνο νέο στοιχείο ήταν η εμπλοκή ενός μεσάζοντος;

Τα προβλήματα της ισότητας

Αν η ισότητα στις κοινωνίες ήταν φυσική, δεν θα χρειαζόταν ούτε κράτος πρόνοιας, ούτε «αναδιανομή πλούτου, κοινωνική προστασία, στήριξη των μικρών απέναντι στους μεγάλους, των ανίσχυρων απέναντι στους ισχυρούς».