Ο θρήνος για τα βιβλία

Σε μια χώρα που έχει τη μικρότερη δαπάνη στην Ε.Ε. για αγορά (ακόμη και καινούργιων) βιβλίων, ποιος ενδιαφερόταν για την αγορά των παλιών;