Εν τη παλάμη και ούτω βοηθήσωμεν

Στα προστατευμένα από το κράτος επαγγέλματα δεν πονοκεφαλιάζουν για τεχνικές πωλήσεων. Ανήκουν στον ευρύτατο δημόσιο τομέα, μόνη σταθερά του οποίου είναι «μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει…»

Οι «αλήθειες» και οι τρίχες

Πόσες φορές διαβάσαμε ότι κάτι που βλέπουμε ή ακούμε και δεν μας αρέσει (ένα θεατρικό έργο, ένα τραγούδι, ένα βιβλίο) αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για το σύνολο· το έθνος, τη φυλή, την κοινωνία;