Νησιά, γλώσσα και μυαλά...

Τα νησιά, για τα οποία δεν ανησυχεί ο υφυπουργός της κυβέρνησης, θεωρητικώς κινδυνεύουν διότι υφίσταται πραγματικός μηχανισμός κατάληψής των. Την γλώσσα πως θα την πάρουν; Θα κάνουν απόβαση στα λεξικά;