Τη δεύτερη φορά...

Πάλι εκτιμήσεις για τις προθέσεις των εταίρων κάνει η κυβέρνηση και ας ελπίσουμε τώρα θα μας κοστίσουν λιγότερο.

Τα παιδία εορτάζει...

Στις 6 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, κάποιοι δεν εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλεια ενός παιδιού. Αντιθέτως, γιορτάζουν! Οι πορείες γίνονται για να επαναληφθούν τα προηγούμενα κατορθώματά τους, δηλαδή η καταστροφή του κέντρου της Αθήνας εκείνες τις δύσκολες μέρες.