Ο δρόμος προς τη δραχμή...

Ο δρόμος προς τη δραχμή θα είναι αναγκαστικά δρόμος προς τη δουλεία. Δεν θα υπάρχει δημοκρατική κυβέρνηση που θα μπορέσει να χειριστεί μια τέτοια εθνική καταστροφή.