Πόλεμος ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο

Xίλια επτακόσια sites θαυμαστών του «Πολέμου των Άστρων» κινδυνεύουν με κλείσιμο επειδή ο George Lucas τους απειλεί με ασφαλιστικά μέτρα για παραβίαση της πνευματικής του ιδιοκτησίας.

To πρώτο Διαδίκτυο

H δύσκολη ιστορία της τηλεγραφικής δικτύωσης περιγράφεται σε ένα βιβλίο: «The Victorian Internet: The remarkable story of the telegraph and nineteenth century on-line pioneers»