1.300 νέοι αγροφύλακες!

on . Posted in Διαφθορά


Είναι πολλοί που δεν καταλαβαίνουν γιατί σε περίοδο οικονομικής στενότητας και διογκωμένου δημόσιου χρέους, την ώρα που ο πρωθυπουργός ζητεί από όλους τους Ελληνες θυσίες, ο υπουργός του Χρήστος Μαρκογιαννάκης θέλει να προσλάβει 1.300 επιπλέον αγροφύλακες. Είναι άλλοι -ακόμη πιο αγαθοί! - που δεν καταλαβαίνουν γιατί αυτές οι θέσεις θα προκηρυχθούν τον Ιούνιο.

Φυσικά υπάρχουν και οι υπόλοιποι Ελληνες που αναρωτιούνται σε τι χρησιμεύουν οι αγροφύλακες σε μια χώρα που δεν έχει τα λεφτά να προσλάβει νοσηλευτές και πυροσβέστες, αλλά αυτό απαντήθηκε από τον προηγούμενο υπουργό Δημόσιας Τάξης. Οταν με το καλό οι προσληφθέντες αποκτήσουν στολές, αυτοκίνητα και ασύρματους θα μεταμορφωθούν σε «οικολογική αστυνομία». Βέβαια, μέχρι τότε θα έχουν νομιμοποιηθεί όλα τα αυθαίρετα σε δασικές και δημόσιες εκτάσεις, οπότε οι «οικολογικοί αστυνόμοι» μάλλον δεν θα έχουν καμιά παρανομία να πιστοποιήσουν, εκτός αν παραμείνει στη θέση του ο κ. Σουφλιάς. Τότε θα μπορούν να επισκέπτονται ανά δέκα τις όχθες του Ασωπού και αν επιβάλλουν από ένα μικρό πρόστιμο σε όσους ρυπαίνουν, θα βγάζουν όλα τα έξοδα της νέας υπηρεσίας.

Το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος (δημοσιεύθηκε ολόκληρο χθες στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος») δημιουργεί πρόσθετες απορίες. Κατ' αρχήν, πρόκειται για ένα τεράστιο κείμενο 8.000 περίπου λέξεων με κάποιες πρόνοιες εξαιρετικά πονηρές. Στο άρθρο 1 ανάμεσα στα απαιτούμενα προσόντα αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει «να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και την Δημοκρατία» (σ. σ.: όλοι οι υποψήφιοι, φυσικά, θα δηλώσουν ότι έχουν), αλλά και «να πιστεύουν σε γνωστή θρησκεία που δεν εμποδίζει την εκτέλεση των καθηκόντων τους». Φυσικά δεν ξέρουμε καμιά θρησκεία να είναι κατά των αγρών, αλλά ποιες θα μπορούσαν να είναι οι άγνωστες θρησκείες που θα ήταν εμπόδιο σε έναν Ελληνα πολίτη να προσληφθεί σε μια δημόσια υπηρεσία; Και γιατί πρέπει να πιστεύει κάποιος για να προσέχει τα χωράφια; Οι άθεοι είναι άτομα με μειωμένη προσοχή;

Ενα δεύτερο πονηρό σημείο είναι ότ, ι σε αντίθεση με τις προκηρύξεις του παρελθόντος, δεν αναφέρει ότι ο «υποψήφιος πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο», αλλά αναφέρει ότι δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί για «έγκλημα από δόλο, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών». Ανθρωποι δηλαδή που καταδικάσθηκαν με ποινές 2,5 μηνών προσλαμβάνονται και μάλιστα σε θέση που (υποτίθεται ότι) έχει καθήκον αστυνόμευσης. Εστω και οικολογικής...

Το καλύτερο της προκήρυξης είναι η συνέντευξη. Κατ' αρχήν είναι περίεργο ότι για τη συνέντευξη θα προσκληθούν από τους πίνακες επιτυχόντων «αριθμός υποψηφίων τριπλάσιος του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων», δηλαδή 3.900 άτομα. Και αν περάσουν τις εξετάσεις 10.000, οι υπόλοιποι θα κοπούν; Με ποια διαδικασία; Το πιο αστείο είναι ο συντελεστής βαθμολογίας της συνέντευξης, που είναι κυμαινόμενος «από 0,8 έως 1,2» αναγράφει η προκήρυξη. Δηλαδή αν κάποιος έχει 1.000 μόρια, από πτυχία, προστατευόμενα μέλη, γραπτές εξετάσεις κ. λπ., μπορεί να φτάσει διά της συνέντευξης τα 1.800 έως τα 2.200! Και όπως γινόταν στην «εποχή του Γκρούεζα», στη συνέντευξη δεν επιτρέπονται ενστάσεις.

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Καθημερινή» στις 24.3.2009